Všeobecné obchodní podmínky e-shopu shop.simracers-czech.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je [Jan Šejnoha], se sídlem [Platěnice 111, Moravany 53002], IČO: [17543878], (dále jen „prodávající“) a kupujícího, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu prodávajícího umístěného na internetové adrese https://shop.simracers-czech.cz/ (dále jen „e-shop“).

2. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá odesláním objednávky kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi.

3. Cena zboží a platební podmínky

Ceny zboží uvedené v e-shopu jsou konečné a zahrnují DPH. Kupující může cenu zboží uhradit následujícími způsoby:

  • Bankovním převodem na účet prodávajícího: [Číslo bankovního účtu]
  • Online platbou kartou
  • Dobírkou

4. Dodání zboží

Zboží je kupujícímu dodáno způsobem, který si kupující zvolí v objednávce. Doba dodání zboží je obvykle [Doba dodání]. V případě, že prodávající není schopen dodat zboží v uvedené lhůtě, informuje kupujícího o této skutečnosti a domluví s ním nový termín dodání.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující prodávajícímu doručit písemně na adresu jeho sídla. V případě odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu zboží do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

6. Reklamace zboží

Kupující má právo zboží reklamovat, pokud má vady. Vady zboží může kupující reklamovat písemně na adresu sídla prodávajícího. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.

7. Ochrana osobních údajů

Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Kupující má právo na přístup k svým osobním údajům a na jejich opravu nebo výmaz.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem [Datum] a ruší veškerá předchozí ustanovení upravující práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. VOP jsou uveřejněny na e-shopu prodávajícího a jsou přístupné kupujícímu v jeho znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy.

Doporučení:

  • Doporučujeme vám, abyste si před odesláním objednávky pečlivě přečetli tyto VOP.
  • Pokud máte jakékoli dotazy ohledně VOP, neváhejte se obrátit na prodávajícího.
  • Můžete si také stáhnout vzor VOP z internetu a upravit ho podle vašich potřeb.
Nákupní košík
Přejít nahoru